Przejdź do głównej zawartości

Devoran - nowa mekka spekulacji ? Po prostu moda na kryptowaluty...

   Devoran jest funduszem inwestycyjnym, koncentrującym się na przedsięwzięciach o zwiększonym ryzyku i ponadprzeciętnej stopie zwrotu. Głównymi udziałowcami są IDM ( 34,88 % akcji ) oraz Pan Karaszewski  ( 9,99 % akcji ). Wyniki tej spółki są wręcz marginalne, wszelkiego rodzaju wskaźniki pokazują przewartościowanie spółki. Jednak od tygodnia kurs wręcz oszalał rosnąc pod poziomu 0,4 zł ( 16 stycznia ) do nawet 1,67 zł. Tak duże wzrosty są spowodowane głównie tym, że 19 stycznia spółka podała nowe kierunki działalności, które są związane z... oczywiście kryptowalutami, co natychmiast rozbudziło akcjonariuszy. 

 Jak podaje spółka w raporcie :


" Zarząd Emitenta rekomenduje rozszerzenie przedmiotu działalności w obszarze rozwoju rozwiązań technologicznych – ze szczególnym uwzględnieniem technologii blockchain – dla sektora informatycznego i finansowego. 
Głównymi obszarami działalności Spółki miałyby być w przyszłości: 
- tworzenie rozwiązań i planów marketingowych społecznościom blockchain, 
- budowa zaplecza serwerowni ("koparek") spełniających wysoką wydajność mocy obliczeniowych i udzielanie tej mocy sieci blockchain,
- nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi celem rozwoju tehnologii blockchain.
Działalność dotychczasowa polegająca na inwestowaniu w nieruchomości komercyjne będzie kontynuowana.

Zarząd Emitenta uważa, że w przyszłości jego główne przychody będą generowane w oparciu o planowany zakres nowej działalności stąd tez podjął decyzję o zaproponowaniu zmiany nazwy Emitenta oraz wprowadzeniu do Statutu zmian w zakresie prowadzonej działalności poprzez dodanie nowych punktów. Realizacja ww. planów rozwoju będzie możliwa po zaakceptowaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozszerzenia przedmiotu działalności."


Jak widać nastał czas w którym wystarczy rzucić hasło " kryptowaluty " bądź też  " blockchain " i wszystko staje się piękne... 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Komunikaty...

Na jednej ze spółek, której akcje posiadam ( ALS ), udało mi się znaleźć dwie informacje, wydaje mi się, że dosyć istotne. Natomiast na drugiej ( Minox ) wszyscy komunikatu/ ów wyczekują, tylko czy nadejdą ?... 


Alejasamochodowa.pl  - w przypadku Alei pojawienie się komunikatów to tylko kwestia czasu. W ostatnim wpisie, który dotyczył raportu kwartalnego napisałem, że wpłynęła gotówką za objęcie emisji serii E1 od inwestora, brakowało natomiast zarejestrowania tych akcji. W dniu dzisiejszym ( 23.11 ) w KRS pojawił się wpis tych akcji do rejestru ( co każdy może zweryfikować ) tak więc temat emisji został praktycznie zamknięty. Dodatkowo spółka zależna od Alei tj. PDV Automotive została zarejestrowana jako czynny płatnik VAT ( także można to szybko zweryfikować ), co było ostatnią przeszkodą żeby spółka ta mogła startować w przetargach na dostawę części samochodowych ( do tego ta spółka została powołana ). Obecnie zostaje tylko czekać na oficjalne potwierdzenie tych informacji poprz…

Alejasamochodowa.pl Aktualizacja 23.11.2016 r.

Kolejny wpis dotyczący spółki Alejasamochodowa.pl, aktualizacja ta powstała na prośbę użytkowników forum bankier.pl . 
   Od poprzedniego wpisu zmieniła się przede wszystkim liczba podpisanych umów, a raczej kwoty na jakie spółka ma podpisane umowy, podczas publikacji poprzedniego wpisu były to umowy na kwotę 22,8 mln zł oraz 2 mln 535 tys zł zysku wobec 30,2 mln zł przychodu obecnie, oraz 3 mln 245 tys zł zysku. Dodatkowo pomiędzy tymi wpisami spółką opublikowała raport miesięczny oraz raport kwartalny za III kw. 2016 r. Analizując raport miesięczny za miesiąc październik, można patrzeć z entuzjazmem na rozwój eksportu. W samym październiku spółka wyeksportowała części samochodowe na kwotę 1 mln 660 tys zł, a ogólnie od początku realizacji umów spółka wyeksportowała części na kwotę 3 mln 12 tys zł, co przy wynikach osiąganych przez spółkę w poprzednich latach wygląda bardzo obiecująco. Z samych umów spółka osiągnęła przychód, który jest prawie równy z rekordowym pod względem przychodó…

Hit czy kit - czyli Termo2Power

Termo2power jest spółką, która rozgrzewa ostatnio głowy wielu inwestorów. Nagromadziło się wokół niej wiele informacji tak pozytywnych jak i negatywnych. Może jednak na początek opis jaki wita nas na stronie tej firmy, który przybliża nas do jej działalności :
" Termo2Power S. A. to polska spółka akcyjna założona w 2015 roku. Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski, rynkach europejskich i pozaeuropejskich. Spółka działa na światowym rynku zmniejszania zużycia energii elektrycznej,. Główna oś działalności to segment urządzeń ORC (Organic Rankine Cycle). Wszystkie produkty i usługi Spółki realizują konwersje ciepła pochodzącego z odpadów w energię elektryczną. Konwersja ciepła na energię elektryczną to „zielone technologie”, które wpływają na zmniejszenie globalnego ocieplenia i redukują emisję CO2. 
Dzięki zakupionym technologiom know-how i precyzyjnemu oprzyrządowaniu parku maszynowego, Termo2Power S.A. jest jedynym producentem ORC (Organic Rankine Cycle), systemów odzy…